ერთობლივი სამეწარმეო ბანაკი ერევანში,სომხეთი

სომხეთში დასრულდა PRO EXTOUR-ის სამეწარმეო ბანაკების მარათონი!
2022 წლის 29-31 აგვისტოს, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ერთობლივ სამეწარმეო ბანაკს გამოცდილებითი ტურიზმის შესახებ. პროგრამა ფოკუსირებული იყო გამოცდილებით ტურიზმზე, როგორც ინოვაციაზე მდგრადი ტურიზმის დარგში, გამოცდილებითი ტურისტული პროდუქტების შექმნასა და შეფასების მეთოდოლოგიაზე, სომხეთის ტურისტული დანიშნულების ქვეყნად განვითარების პრობლემებსა და პერსპექტივებზე. აუდიტორიული მუშაობისას და პრაქტიკული გასვლითი მოგზაურობის დროს მიმდინარეობდა მუშაობდა ბიზნეს დაფის მოდელებზე.

მეტი ინფორმაცია: www.ysu.am

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on