ერთობლივი სამეწარმეო ბანაკი სალონიკში, საბერძნეთი

ევროპული კვლევითი პროექტის “PRO EXTOUR” ფარგლებში, ღია ლაბორატორიამ BSB – GR HUB და თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის City_Space_Flux კვლევითმა 2022 წლის 6-7-8 ივლისს გამართა სამეწარმეო ბანაკი: “განიცადე ცენტრალური მაკედონიის რეგიონი“. თეორიული და პრაქტიკული სემინარების, ვორქშოფების, გამოცდილებითი აქტივობების, საკვებისა და ღვინის დეგუსტაციის საშუალებით მონაწილეები გაეცნენ ცენტრალური მაკედონიის რეგიონის ისტორიას, კულტურას, წეს-ჩვეულებებს, ადგილობრივ პროდუქტებსა და გასტრონომიას. გარდა ამისა, თანამშრომლობისა და ქსელური მუშაობის მეშვეობით მათ შეიმუშავეს ბიზნეს იდეა, რომელიც დაკავშირებულია გამოცდილებით ტურიზმთან, რომელიც დაფუძნებულია კულტურასა და მემკვიდრეობაზე.

მეტი ინფორმაციაt: https://www.facebook.com/BsbGrHub

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on