საერთაშორისო კონფერენცია სომხეთში

🌍 2021 წლის 1 ოქტომბერს, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა პროეტქის PRO EXTOUR :კულტურასა და მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული გამოცდილებითი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში” ფარგელბში . მონაწილეებმა ბულგარეთიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან განიხილეს გამოცდილებითი ტურიზმინის განვითარების ხედვები, პერსპექტივები და გამოწვევები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში.

🌊
🌅
🧑‍🎓

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on