ეროვნული ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება საბერძნეთში

თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის ქალაქისსივრცის კვლევითმა ჯგუფმა (სივრცითი დაგეგმარებისა და განვითარების სკოლა, არქიტექტურის სკოლა), 2021 წლის 30 სექტემბერს, საბერძნეთში გამართა საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ონლაინ ღონისძიება სახელად “მემკვიდრეობასა და კულტურაზე დაფუძნებული ექსპერიმენტული ტურიზმის განვითარების გამოწვევები და პერსპექტივები”. ღონისძიება ევროპული კვლევითი პროექტის “PRO EXTOUR: კულტურასა და მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული გამოცდილებითი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში” ფარგლებში ჩატარდა.
ღონისძიების მიზნად ისახავადა ცნობიერების ამაღლებასა და დებატების ხელშეწყობას საზოგადოებასა და კერძო სექტორს, კომპანიებს, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებსა და პოლიტიკოსებს შორის საბერძნეთში გამოცდილებითი ტურიზმის პოპულარიზებისა და გაძლიერების შედეგად წარმოქმნილი განვითარების პოტენციალისა და შესაძლებლობების შესახებ.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on