ონლაინ სემინარები გრძელდება

თანამედროვე ციფრული შესაძლებლობების დახმარებით, ჩვენმა გუნდმა ჩაატარა მემკვიდრეობასა და კულტურაზე დაფუძნებული გამოცდილებითი ტურიზმის განვითარების საჭიროებების ვრცელი კვლევა ქვეყნისა და რეგიონის ჭრილში. შავი ზღვის ქვეყნების დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ჩვენ ვიმსჯელეთ არა მხოლოდ პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე, არამედ ასევე შემდგომ ნაბიჯებზე.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on