Κοινό Διαδικτυακό Σεμινάριο Καθοδήγησης

Το κοινό διαδικτυακό σεμινάριο καθοδήγησης πραγματοποιήθηκε στις 12.01.2023 και παρουσίασε τις μεθοδολογίες και τα περιεχόμενο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Επιχειρείν με τη μορφή διαδικτυακού μαθήματος για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία και επιχειρηματία από τις συμμετέχουσες χώρες στο PRO EXTOUR, ο οποίος δεν συμμετείχε στις εκπαιδεύσεις με φυσική παρουσία. Αυτή ήταν η τελευταία διεθνής εκδήλωση του προγράμματος για τους συνεργαζόμενους εταίρους, οι οποίοι και συζήτησαν και αξιολόγησαν τα επιτεύγματά τους σχετικά με τον βιωματικό τουρισμό από το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.facebook.com/PROEXTOUR/

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on