Βιωματικός Τουρισμός της Τιφλίδας

Το Ανοιχτό Εργαστήριο για τον βιωματικό τουρισμό της Τυφλίδας συνεχίζει την εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματισμό του με διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, μια ομάδα φοιτητών με την επίβλεψη των ειδικών του TETH διεξήγαγε μια έρευνα προκειμένου να προσδιορίσει τη δυναμική ανάπτυξης της περιοχής αναφορικά με τον επιπρόσθετο τουρισμό και τις καινοτόμες υπηρεσίες. Εκπονήθηκε μια προκαταρκτική μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της αγοράς οχημάτων αναψυχής και την πιθανότητα ενσωμάτωσής τους στις βιωματικές εμπειρίες στη Γεωργία.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on