Διεθνές Συνέδριο για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Βιωματικό Τουρισμό.

Στις 28 Ιουλίου 2022, στη Βάρνα, το Διεθνές Συνέδριο συγκέντρωσε ερευνητές, ειδικούς, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και αντιπροσώπους πολιτιστικών ιδρυμάτων από την Αρμενία, τη Γεωργία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομιών για τη δημιουργία εμπειριών στον τουρισμό, καθώς και για τα αναμενόμενα οφέλη στον κλάδο φιλοξενίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας για τον εμπλουτισμό των τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και προώθησης εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.facebook.com/PROEXTOUR/

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on