Δημόσια Παρουσίαση της Πιλοτικής Δράσης Επίδειξης του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ στην Αρμενία.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 22.06.2022 στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ερεβάν, με σκοπό παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης που διοργανώθηκαν από το PRO EXTOUR Hub για τον Βιωματικό Τουρισμό στην Αρμενία και ειδικότερα της εργασίας των ειδικευόμενων στο πρόγραμμα. Δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση των σχεδίων των νέων επιχειρηματιών αναφορικά με τις δραστηριότητες βιωματικού τουρισμού στην Αρμενία.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.ysu.am

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on