Δημόσια Παρουσίαση της Πιλοτικής Δράσης Επίδειξης του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ στη Γεωργία.

Η δημόσια παρουσίαση στη Γεωργία ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα ETHNOFEST της Τυφλίδας, στις 27.05.2022. Οι εκπαιδευόμενοι του Ανοιχτού Εργαστηρίου της Μαύρης Θάλασσας για τον βιωματικό τουρισμό στο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού της Γεωργίας παρουσίασαν τις ιδέες τους σχετικά με επιχειρηματικά εγχειρήματα για τον βιωματικό τουρισμό στους συμμετέχοντες του ETHNOFEST.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.facebook.com/gaccteth

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on