ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διατμηματική Ερευνητική Μονάδα CITY_SPACE_FLUX ΑΠΘ (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) διοργάνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 μια διαδικτυακή Πανελλήνια ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «PRO EXTOUR: Προώθηση του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προώθηση και ενίσχυση του βιωματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on