ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η ομάδα μας πέτυχε να ολοκληρώσει μια εκτενή μελέτη σχετικά με τις ειδικές ανάγκες ανά χώρα και περιοχή, για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού που βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό. Συζητήσαμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, όχι μόνο για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία αλλά και για τις μελλοντικές προοπτικές.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on