Μια ακόμα πρωτοπόρος πρωτοβουλία – PRO EXTOUR!

Το έργο PRO EXTOUR αφορά τον Βιωματικό Τουρισμό με βάση την Κληρονομιά και τον Πολιτισμό στη Μαύρη Θάλασσα. Ως πρωτοβουλία, αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις αυτή την εποχή, αλλά εμείς έχουμε καινοτόμες λύσεις για να τις χειριστούμε. Ξεκινήσαμε να διερευνούμε τον κλάδο του βιωματικού τουρισμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Έχουμε πάρει συνεντεύξεις από εκπροσώπους επιχειρήσεων, διαμορφωτές πολιτικής, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ερευνητές, διοργανωτές εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και καταναλωτές, προκειμένου να προτείνουμε εργαλεία και υπηρεσίες για να καταδείξουμε και να προωθήσουμε τον βιωματικό τουρισμό στην περιοχή.

Αν σας ενδιαφέρει ο βιωματικός τουρισμός, επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας (LINK)

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on